Die Tätowierer im Tempel München

Tätowierer Tibor „Tibi“ Szalai
Tätowierer Jimmi
Tätowierer Julia Tempel
Tätowierer Annika Sauer
Tätowierer Dietmar „Dydy“ Gassner
Tätowierer Mate Miklos
Tätowierer Attila
Tätowierer Frank Danisch
James Tattooart – Guestartist
Károly Virág – Guestartist
Csaba Kolozsvári – Guestartist
Peter Udvari – Guestartist